9 มีนาคม 2562 หมอกควันภาคเหนือหลายจังหวัดยังเกินเกณฑ์มาตรฐาน คุมเข้มมาตรการห้ามเผาเด็ดขาดต่อเนื่อง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190309104751473

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ตรวจวัดสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัดวันที่ 9 มีนาคม 2562 ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าเฉลี่ยระหว่าง 27 – 68 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาพรวมค่าฝุ่นลดลงจากเมื่อวานนี้ 8 มีนาคม 2562 เกินมาตรฐานบริเวณตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน , ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน , ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ทุกจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดียังไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สาเหตุมาจากประชาชนลักลอบเผาเพื่อล่าสัตว์ หาของป่า และการเตรียมพื้นที่เกษตร คพ. ขอให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและดับไฟอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีจุดความร้อนกระจายอยู่หลายจังหวัด ควบคู่กับชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์และการปฏิบัติตนเองที่ถูกต้อง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและขอความร่วมมืองดการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรอย่างเคร่งครัด ประชาชนทั่วไป สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ยกเว้นกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะเด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด